S. 1-76 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

indeling in kiesdistricten
landelijke verkiezing
institutionele bevoegdheid
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-76/1 1-76/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/7/1995
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-76/1 1-76/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving