S. 1-759 Dossierfiche K. 49-1079

Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La Louvière en Bergen
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
administratieve indeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1079/1 Wetsontwerp 16/6/1997
K. 49-1079/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/10/1997
1-759/1 1-759/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/10/1997
1-759/2 1-759/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 18/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1079/1
23/10/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6778
23/10/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o15)
Handelingen, p. 6796
Doc. K. 49-1079/2
23/10/1997   Aanneming zonder amendering
24/10/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-759/1 1-759/1 (PDF)
18/11/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-759/2 1-759/2 (PDF)
18/11/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
3/4/1998   Bekendmaking (10301-10302)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/10/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/11/1997 15 17/11/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/11/1997 0 17/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/1997 3/4/1998 , blz 10301-10302

Kruispuntbank van de wetgeving