S. 1-757 Dossierfiche K. 49-456

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, met betrekking tot de aansprakelijkheid van de leden
Jean Barzin   Didier Reynders  

openbare instelling
aansprakelijkheid
organisatie zonder winstoogmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-456/1 Wetsvoorstel 29/2/1996
K. 49-456/2 Amendement 23/9/1997
K. 49-456/3 Verslag namens de commissie 9/10/1997
K. 49-456/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/10/1997
K. 49-456/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/10/1997
1-757/1 1-757/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/10/1997
1-757/2 1-757/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/2/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-456/1
23/10/1997   Bespreking
23/10/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-456/5
23/10/1997   Aanneming na amendering
24/10/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-757/1 1-757/1 (PDF)
18/11/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-757/2 1-757/2 (PDF)
18/11/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/11/1997   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1997   Bekendmaking (35384)
7/5/1998   Erratum (14510)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/10/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/11/1997 15 17/11/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/11/1997 0 17/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/11/1997 31/12/1997 , blz 35384
Errata
Op 7/5/1998 , blz 14510

Kruispuntbank van de wetgeving