S. 1-751 Dossierfiche                  

Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij
JoŽlle Milquet    MichŤle Bribosia-Picard    Michel Foret    Anne-Marie Lizin    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Sabine de Bethune    Stephan Goris   

georganiseerde misdaad
internet
informatiemaatschappij
kinderpornografie
codering van informatie
universele dienst
delokalisatie
maatschappelijk of themadebat
informatica
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
computercriminaliteit
informaticarecht
informatienetwerk
telecommunicatie
thuiswerk
informatietechnologie
rechtsregels voor informatie
effecten van informatietechnologie
taalgebruik
intellectuele eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-751/1 1-751/1 (PDF) Nota 14/10/1997
1-751/2 1-751/2 (PDF) Advies - Verslag 9/7/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
14/10/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-751/1 1-751/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Gedachtenwisseling
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Hoorzitting De heer Michel Theys, Voorzitter van de SEMA GROUP.
11/3/1998   Gedachtenwisseling
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   Hoorzitting Hoorzitting met de h. Bernard Van Ommeslaghe, Professor aan de Universitť Libre de Bruxelles, lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en Afgevaardigd bestuurder van het Bureau
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Hoorzitting De h. Claude Frey, Nationaal Adviseur, Vertegenwoordiger bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.
6/5/1998   Gedachtenwisseling
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Gedachtenwisseling
De commissie kiest als thema : de rol van de Europese Unie in de uitbouw van een mondiale informatiemaatschappij
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Niet behandeld
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Niet behandeld
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Regeling der werkzaamheden
31/3/1998   Beslissing over de thema's
de overheid - als gebruiker van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie; - als verstrekker van diensten op het vlak van deze nieuwe technologie; - als regelgever.
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Niet behandeld
5/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1998   Regeling der werkzaamheden
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Regeling der werkzaamheden
11/3/1998   Beslissing over het thema
De arbeidsorganisatie en de gevolgen daarvan op het gebied van het arbeidsrecht en de maatschappelijke gevolgen van de informatisering.
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Regeling der werkzaamheden
  Commissie: Justitie
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Niet behandeld
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Niet behandeld
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Beslissing over de thema's
Bescherming van de auteursrechten Strafrecht t.o.v. de informatiesnelweg
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
8/1/1998   Verzending naar commissie
30/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
30/1/1998   Hoorzitting -††mevr. Mieke Van Nuland, Directrice vrouwencentrum Amazone, Brussel; -††mevr. Lut Verstappen, Documentaliste vrouwencentrum Amazone, Brussel; -††mevr. Barbara Helfferich, Secretaris-ge
Vrouwen in de informatiemaatschappij
7/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1998   Bespreking
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Bespreking
Bespreking van het voorstel van advies
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Goedkeuring van het verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-751/2 1-751/2 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/1/1998, 11/3/1998, 21/4/1998, 6/5/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
In commissie 13/1/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
In commissie 31/3/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In commissie 5/3/1998, 11/3/1998, 20/5/1998
Commissie: Justitie
In commissie  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
In commissie 30/1/1998, 7/5/1998, 3/6/1998

Kruispuntbank van de wetgeving