S. 1-751 Dossierfiche                  

Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij
JoŽlle Milquet    MichŤle Bribosia-Picard    Michel Foret    Anne-Marie Lizin    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Sabine de Bethune    Stephan Goris   

maatschappelijk of themadebat
informatica
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
computercriminaliteit
informaticarecht
informatienetwerk
telecommunicatie
thuiswerk
informatietechnologie
rechtsregels voor informatie
effecten van informatietechnologie
taalgebruik
intellectuele eigendom
georganiseerde misdaad
internet
informatiemaatschappij
kinderpornografie
codering van informatie
universele dienst
delokalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-751/1 1-751/1 (PDF) Nota 14/10/1997
1-751/2 1-751/2 (PDF) Advies - Verslag 9/7/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
14/10/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-751/1 1-751/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Gedachtenwisseling
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Hoorzitting De heer Michel Theys, Voorzitter van de SEMA GROUP.
11/3/1998   Gedachtenwisseling
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   Hoorzitting Hoorzitting met de h. Bernard Van Ommeslaghe, Professor aan de Universitť Libre de Bruxelles, lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en Afgevaardigd bestuurder van het Bureau
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Hoorzitting De h. Claude Frey, Nationaal Adviseur, Vertegenwoordiger bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.
6/5/1998   Gedachtenwisseling
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Gedachtenwisseling
De commissie kiest als thema : de rol van de Europese Unie in de uitbouw van een mondiale informatiemaatschappij
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Niet behandeld
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Niet behandeld
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Regeling der werkzaamheden
31/3/1998   Beslissing over de thema's
de overheid - als gebruiker van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie; - als verstrekker van diensten op het vlak van deze nieuwe technologie; - als regelgever.
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Niet behandeld
5/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1998   Regeling der werkzaamheden
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Regeling der werkzaamheden
11/3/1998   Beslissing over het thema
De arbeidsorganisatie en de gevolgen daarvan op het gebied van het arbeidsrecht en de maatschappelijke gevolgen van de informatisering.
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Regeling der werkzaamheden
  Commissie: Justitie
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Niet behandeld
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Niet behandeld
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Beslissing over de thema's
Bescherming van de auteursrechten Strafrecht t.o.v. de informatiesnelweg
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
8/1/1998   Verzending naar commissie
30/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
30/1/1998   Hoorzitting -††mevr. Mieke Van Nuland, Directrice vrouwencentrum Amazone, Brussel; -††mevr. Lut Verstappen, Documentaliste vrouwencentrum Amazone, Brussel; -††mevr. Barbara Helfferich, Secretaris-ge
Vrouwen in de informatiemaatschappij
7/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1998   Bespreking
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Bespreking
Bespreking van het voorstel van advies
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Goedkeuring van het verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-751/2 1-751/2 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/1/1998, 11/3/1998, 21/4/1998, 6/5/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
In commissie 13/1/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
In commissie 31/3/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In commissie 5/3/1998, 11/3/1998, 20/5/1998
Commissie: Justitie
In commissie  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
In commissie 30/1/1998, 7/5/1998, 3/6/1998

Kruispuntbank van de wetgeving