S. 1-749 Dossierfiche K. 49-1863

Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
Michel Foret    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Fred Erdman    JoŽlle Milquet    Claude Desmedt    Alain Destexhe   

internationaal humanitair recht
internationaal publiekrecht
internationaal strafrecht
internationale conventie
misdaad tegen de menselijkheid
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-749/1 1-749/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/10/1997
1-749/2 1-749/2 (PDF) Amendementen 1/12/1998
1-749/3 1-749/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/12/1998
1-749/4 1-749/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/12/1998
1-749/5 1-749/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/12/1998
K. 49-1863/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/12/1998
K. 49-1863/2 Verslag namens de commissie 29/1/1999
K. 49-1863/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-749/1 1-749/1 (PDF)
20/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
20/11/1997   Verzending naar commissie: Justitie
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
3/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/11/1997   Verzending naar commissie
7/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Niet behandeld
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Niet behandeld
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Bespreking
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Niet behandeld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Niet behandeld
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Niet behandeld
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   Niet behandeld
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Bespreking
14/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1998   Niet behandeld
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
1/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
1/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie
1/12/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
4/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1863/1
3/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 304, p. 10847
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
tekstcorrecties Handelingen nr 306, p. 10907
4/2/1999   Aanneming zonder amendering
4/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/3/1999   Bekendmaking (9286-9287)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/12/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/1/1998, 24/3/1998, 13/11/1998, 1/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 3/2/1999, 4/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 5/12/1998 60 1/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1999 23/3/1999, blz 9286-9287