S. 1-746 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toegang van de meewerkende echtgeno(o)t(e) tot het stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
Sabine de Bethune    Jeannine Leduc    Christine Cornet d'Elzius    Lisette Nelis-Van Liedekerke    Jacques D'Hooghe   

pensioenregeling
motie van het Parlement
meewerkende echtgenoot

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-746/1 1-746/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/10/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
16/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-746/1 1-746/1 (PDF)
13/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/11/1997   Verzending naar commissie
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/2/1998

Kruispuntbank van de wetgeving