S. 1-745 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 8 van de Grondwet
Fred Erdman    Patrick Hostekint    Lydia Maximus    Nadia Merchiers    Guy Moens    Eric Pinoie    Paula Sťmer    Louis Tobback    Francy Van der Wildt   

stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
EU-onderdaan
herziening van de grondwet
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-745/1 1-745/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/10/1997
1-745/2 1-745/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-745/1 1-745/1 (PDF)
16/10/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-229 Hand. 1-229 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/10/1997   Verzending naar commissie
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
12/11/1998   Bespreking
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Bespreking
20/11/1998   Vervallen
het voorstel tot herziening vervalt ten gevolge de aanneming van het ontwerp nr. 1-1131
27/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1998   Uitgesteld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-745/2 1-745/2 (PDF)
10/12/1998   Einde behandeling
10/12/1998   Zonder voorwerp
Aanneming 1131
10/12/1998   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 9/12/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/11/1998, 20/11/1998, 3/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving