S. 1-741 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen
Martine Dardenne    Eddy Boutmans    Magdeleine Willame-Boonen    Bert Anciaux   

octrooi
bio-ethiek
motie van het Parlement
richtlijn (EU)
biotechnologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-741/1 1-741/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/10/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
14/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-741/1 1-741/1 (PDF)
23/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/10/1997   Verzending naar commissie
13/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1998   Niet behandeld
Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving