S. 1-736 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs
Philippe Mahoux    Paul Staes    Guy Verhofstadt    Patrick Hostekint    Alain Destexhe    JoŽlle Milquet    Bert Anciaux    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Erika Thijs   

rechten van de mens
Armeense kwestie
misdaad tegen de menselijkheid
Turkije
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-736/1 1-736/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/1997
1-736/2 1-736/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-736/3 1-736/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
8/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-736/1 1-736/1 (PDF)
6/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
6/11/1997   Verzending naar commissie
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
4/3/1998   Bespreking
4/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
4/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-736/3 1-736/3 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-736/2 1-736/2 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o9) Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
26/3/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/3/1998, 17/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving