S. 1-735 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrekbare bestedingen met betrekking tot de informatiesamenleving
Leo Delcroix   

belasting van natuurlijke personen
informatienetwerk
belastingaftrek
internet
informatiemaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-735/1 1-735/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-735/1 1-735/1 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/10/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/10/1997   Verzending naar commissie
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
17/3/1998   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het wetsvoorstel
17/3/1998   Bespreking
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/3/1998, 5/1/1999

Kruispuntbank van de wetgeving