S. 1-734 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken
Hugo Vandenberghe   

hogere rechtspraak
taalgebruik
rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-734/1 1-734/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/9/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/9/1997   Indiening voorstel Doc. 1-734/1 1-734/1 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/10/1997   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving