S. 1-73 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŽ en zijn deelstaten in de Europese Unie
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

diplomatieke vertegenwoordiging
Europese Unie
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
taalgebruik
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-73/1 1-73/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/7/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
13/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-73/1 1-73/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
7/11/1995   Bespreking uitgesteld
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/11/1995, 14/11/1995

Kruispuntbank van de wetgeving