S. 1-727 Dossierfiche K. 49-1438

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, met de Bijlagen, met de Besluiten en met het Protocol betreffende energie-efficiŽntie en daarmee samenhangende milieuaspecten, gedaan te Lissabon op 17 december 1994.
Regering J.-L. Dehaene II  

garantie van investeringen
energiebeleid
kernenergie
milieubescherming
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-727/1 1-727/1 (PDF) Wetsontwerp 16/9/1997
1-727/2 1-727/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1998
1-727/3 1-727/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/1998
K. 49-1438/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/2/1998
K. 49-1438/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/9/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-727/1 1-727/1 (PDF)
16/9/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-166 Hand. 1-166 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-166 Hand. 1-166 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
16/9/1997   Verzending naar commissie
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
20/1/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
20/1/1998   Bespreking
20/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Lezing van het verslag
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-727/3 1-727/3 (PDF)
11/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 1-727/2 1-727/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/2/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1438/1
18/3/1998   Bespreking
(Handelingenn nr. 232, p. 8243)
19/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o21)
(Handelingen nr. 233, p. 8270)
Doc. K. 49-1438/2
19/3/1998   Aanneming zonder amendering
19/3/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/4/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/10/1999   Bekendmaking (39809-39904)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/2/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/1/1998, 5/2/1998, 11/2/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 18/3/1998, 19/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/4/1998 21/10/1999 , blz 39809-39904

Kruispuntbank van de wetgeving