S. 1-725 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingen in de genetische manipulatie
Bert Anciaux   

proefneming met dieren
proefneming met mensen
bio-ethiek
motie van het Parlement
klonen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-725/1 1-725/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/9/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
5/9/1997   Indiening voorstel Doc. 1-725/1 1-725/1 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
16/10/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving