S. 1-720 Dossierfiche K. 49-1436

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, en met de Bijlage, gedaan te Florence op 21 juni 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

kaderovereenkomst
Chili
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-720/1 1-720/1 (PDF) Wetsontwerp 20/8/1997
1-720/2 1-720/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1998
1-720/3 1-720/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/1998
K. 49-1436/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/2/1998
K. 49-1436/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/8/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-720/1 1-720/1 (PDF)
20/8/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-166 Hand. 1-166 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-166 Hand. 1-166 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/8/1997   Verzending naar commissie
7/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
7/1/1998   Bespreking
7/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Lezing van het verslag
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-720/3 1-720/3 (PDF)
11/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 1-720/2 1-720/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/2/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1436/1
18/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 232, p. 8242)
19/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o11)
(Handelingen nr. 233, p. 8269)
Doc. K. 49-1436/2
19/3/1998   Aanneming zonder amendering
19/3/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46221-46237)
7/3/2001   Erratum (7123)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/2/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/1/1998, 5/2/1998, 11/2/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 18/3/1998, 19/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 11/12/1999, blz 46221-46237
Errata
Op 7/3/2001, blz 7123