S. 1-718 Dossierfiche K. 49-1166

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (april en mei 1997)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

concurrentie
stemrecht
textielindustrie
ontwikkelingsland
diplomatieke bescherming
toegepast onderzoek
wetenschappelijk onderzoek
interne markt
xenofobie
Europese Commissie
zwavel
verdovend middel
luchtvervoer
Europees staatsburgerschap
duurzame ontwikkeling
Wereldhandelsorganisatie
kledingindustrie
milieubescherming
racisme
drugverslaving
zuur
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
verzuring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-718/1 1-718/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 31/7/1997
K. 49-1166/2 Conclusies aangenomen in plenaire vergadering 28/11/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
31/7/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-718/1 1-718/1 (PDF)
23/10/1997   Kamer : aanneming van de conclusies
Handelingen, p. 6780
Doc. K. 49-1166/2
23/10/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving