S. 1-713 Dossierfiche K. 49-1319

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende het juridisch statuut van de Internationale Opzoekingsdienst te Arolsen, ondertekend te Bonn op 15 juli 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

oorlogsmisdaad
nationaal-socialisme
rechtstoestand
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-713/1 1-713/1 (PDF) Wetsontwerp 28/7/1997
1-713/2 1-713/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/1997
1-713/3 1-713/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/1997
K. 49-1319/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/7/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-713/1 1-713/1 (PDF)
28/7/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
3/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
28/7/1997   Verzending naar commissie
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
19/11/1997   Vertrouwen rapporteur
19/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1319/1
18/12/1997   Bespreking
(Handelingen nr. 209, p. 7427)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o13)
(Handelingen nr. 209, p. 7443)
18/12/1997   Aanneming zonder amendering
18/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/11/1998   Bekendmaking (36401-36403)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/12/1997, 4/12/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/10/1997, 4/11/1997, 19/11/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 18/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/1998 7/11/1998 , blz 36401-36403

Kruispuntbank van de wetgeving