S. 1-712 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van lid van een Gewestraad
Magdeleine Willame-Boonen   

onverenigbaarheid
afgevaardigde
Eerste Kamer
regionaal parlement
statuut van de afgevaardigden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-712/1 1-712/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 24/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-712/1 1-712/1 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/10/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/10/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd