S. 1-709 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces en een gelijke behandeling inzake promotiekansen, de mogelijkheden tot deelname aan opleiding, vorming, scholing en sociale promotie en de niet-discriminatie volgens leeftijd bij ontslag
Paula Sémer    Jacques D'Hooghe    Andrée Delcourt-Pêtre    Bea Cantillon    Lydia Maximus    Francy Van der Wildt    Nadia Merchiers   

toegang tot het arbeidsproces
gelijke behandeling
beroepsopleiding
ontslag
bevordering in een loopbaan
motie van het Parlement
oudere werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-709/1 1-709/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/7/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
14/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-709/1 1-709/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/1997   Verzending naar commissie
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/10/1997

Kruispuntbank van de wetgeving