S. 1-705 Dossierfiche K. 49-1053

Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters
Regering J.-L. Dehaene II  

rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1053/1 Wetsontwerp 29/5/1997
K. 49-1053/2 Amendementen 1/7/1997
K. 49-1053/3 Amendementen 2/7/1997
K. 49-1053/4 Verslag namens de commissie 7/7/1997
K. 49-1053/5 Tekst aangenomen door de commissie 7/7/1997
1-705/1 1-705/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/7/1997
1-705/2 1-705/2 (PDF) Amendementen 15/7/1997
1-705/3 1-705/3 (PDF) Amendementen 21/11/1997
1-705/4 1-705/4 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1997
1-705/5 1-705/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1997
1-705/6 1-705/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/1997
K. 49-1053/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/12/1997
K. 49-1053/7 Amendementen 14/1/1998
K. 49-1053/8 Verslag namens de commissie 27/1/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/5/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1053/1
7/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-1053/5
8/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6394-6398
10/7/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+112/-0/o30)
Handelingen, p. 6438
10/7/1997   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-705/1 1-705/1 (PDF)
10/7/1997   Verzending naar commissie: Justitie
11/12/1997   Inschrijving op agenda plenaire
18/12/1997   Amendement: Am. 35 Doc. 1-705/6 1-705/6 (PDF)
18/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-155 Hand. 1-155 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/7/1997   Verzending naar commissie
15/7/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
15/7/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-705/2 1-705/2 (PDF)
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Niet behandeld
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Niet behandeld
12/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1997   Niet behandeld
18/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
18/11/1997   Bespreking
18/11/1997   Artikelsgewijze bespreking
21/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 33 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Amendement: Am. 34 Doc. 1-705/3 1-705/3 (PDF)
21/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+5/-0/o3)
21/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-705/4 1-705/4 (PDF)
3/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-705/5 1-705/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
18/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1053/6
28/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7773-7775
29/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7809
29/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-17/o28)
Handelingen, p. 7810
29/1/1998   Aanneming zonder amendering
29/1/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/1998   Bekendmaking (4761-4764)
6/3/1998   Erratum (6069)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/7/1997, 10/7/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 18/12/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 18/11/1997, 21/11/1997, 3/12/1997
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 28/1/1998, 29/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1998 20/2/1998 , blz 4761-4764
Errata
Op 6/3/1998 , blz 6069

Kruispuntbank van de wetgeving