S. 1-703 Dossierfiche K. 49-1529

Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet
Eric Pinoie    Erika Thijs    Henri Mouton    Fons Vergote    Francy Van der Wildt    Christine Cornet d'Elzius    Charles-Ferdinand Nothomb    Eddy Boutmans   

provincie
gemengd bedrijf
organisatie zonder winstoogmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-703/1 1-703/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/7/1997
1-703/2 1-703/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1998
1-703/3 1-703/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1998
1-703/4 1-703/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/4/1998
K. 49-1529/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/5/1998
K. 49-1529/2 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-1529/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-703/1 1-703/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/7/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
23/4/1998   Algemene bespreking Hand. 1-179 Hand. 1-179 (PDF)
23/4/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-179 Hand. 1-179 (PDF)
29/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
Doc. 1-703/4 1-703/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/7/1997   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Niet behandeld
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Niet behandeld
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Niet behandeld
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Niet behandeld
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
24/3/1998   Bespreking
24/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-703/2 1-703/2 (PDF)
24/3/1998   Vertrouwen rapporteur
24/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-703/3 1-703/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
4/5/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1529/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11694-11695
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o15)
Handelingen nr 333, p. 11742-11743
Doc. K. 49-1529/3
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
2/7/1998   Opschorting termijn
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
3/12/1998   Opschorting termijn
convocatie POC
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/38 1-82/38 (PDF)
10/12/1998   Hervatting termijn
25/2/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
3/3/1999   Hervatting termijn Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/1999   Bekendmaking (21996)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/4/1998, 30/4/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/3/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 31/3/1999, 1/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 2
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 2 10/7/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 127 8/3/1999
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 60 3/7/1998
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 69
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 17 19/3/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 69 15/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 69 15/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 17
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/5/1998 17 19/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 12/6/1999 , blz 21996

Kruispuntbank van de wetgeving