S. 1-702 Dossierfiche K. 49-1120

Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

intergouvernementele conferentie (EU)
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
motie van het Parlement
topconferentie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-702/1 1-702/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/7/1997
1-702/2 1-702/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 8/7/1997
K. 49-1120/3 Resolutie aangenomen in plenaire vergadering 10/7/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
8/7/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-702/1 1-702/1 (PDF)
10/7/1997   Bespreking en aanneming in de Senaat
Handelingen, p. 3374-3375 + 3376-3381 + 3392
10/7/1997   Bespreking en aanneming in de Kamer
Handelingen, p. 6425-6429 + 6442
Doc. K. 49-1120/3
10/7/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving