S. 1-701 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat
Magdeleine Willame-Boonen   

parlementaire commissie
parlementsvergadering
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-701/1 1-701/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 8/7/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
8/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-701/1 1-701/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
17/7/1997   Verzending naar Bureau
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Vervallen  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving