S. 1-7 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige gemeenschapsdienst van jongeren
Charles-Ferdinand Nothomb   

vrijwillige legerdienst
jongerenarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-7/1 Wetsvoorstel 27/6/1995
1-7/2 1-7/2 (PDF) Advies van de Raad van State 28/11/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-7/1
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
28/11/1995   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-7/2 1-7/2 (PDF)
15/9/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
14/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/9/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
14/9/1995   Commissie wenst advies RvS
26/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
26/9/1995   Inleidende uiteenzetting
26/9/1995   Bespreking
17/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
17/10/1995   Hoorzitting
met de vertegenwoordigers van de Jeugdraden. - Uiteenzetting door de vertegenwoordigers.
17/10/1995   Uiteenzetting
door de vertegenwoordigers, gehoord tijdens de hoorzitting
17/10/1995   Gedachtewisseling
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Regeling der werkzaamheden
28/11/1995   Ontvangst extern advies: RvS
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Bespreking
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Gedachtewisseling
met vertegenwoordiges van de Vlaamse Regering, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en de federale Regering
12/12/1995   Bespreking
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Oprichting van een werkgroep
24/9/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/9/1996   Samenstelling werkgroep
hh. Nothomb, Happart, mevr. Van der Wildt, mevr. Leduc, mevr. Cornet d'Elzius, mevr. Thijs, de h. Caluwť.
5/11/1996   Werkgroep
5/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/9/1995, 26/9/1995, 17/10/1995, 14/11/1995, 5/12/1995, 12/12/1995, 5/11/1996

Kruispuntbank van de wetgeving