S. 1-695 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet door invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel
Jeannine Leduc    Lisette Nelis-Van Liedekerke   

rechten van het individu
herziening van de grondwet
Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-695/1 1-695/1 (PDF) Herziening van de grondwet 27/6/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-695/1 1-695/1 (PDF)
27/6/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/6/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving