S. 1-694 Dossierfiche K. 49-1149

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Groep van Staten in Afrika, het CaraÔbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

zetel van de instelling
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
ACS-landen
ACS-EU-samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-694/1 1-694/1 (PDF) Wetsontwerp 27/6/1997
1-694/2 1-694/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1997
1-694/3 1-694/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1997
K. 49-1149/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-694/1 1-694/1 (PDF)
27/6/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3420-3421
Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-10/o4)
Handelingen, p. 3524
Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/6/1997   Verzending naar commissie
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
3/7/1997   Bespreking
3/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-694/2 1-694/2 (PDF)
8/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-694/3 1-694/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1149/1
9/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7162
11/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o16)
Handelingen, p. 7249
11/12/1997   Aanneming zonder amendering
11/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/1/1998   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2000   Bekendmaking (21808-21815)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/7/1997, 8/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1997, 11/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/1998 22/6/2000 , blz 21808-21815

Kruispuntbank van de wetgeving