S. 1-691 Dossierfiche K. 49-1005

Wetsontwerp houdende bepalingen in verband met de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek
Regering J.-L. Dehaene II  

belastingontheffing
uitvoer
kleine en middelgrote onderneming
onderzoeksbeleid
wetenschappelijk onderzoek
aanwerving
wetenschappelijk beroep
onderzoeker
belastingaftrek
fiscale stimulans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1005/1 Wetsontwerp 22/4/1997
K. 49-1005/2 Amendementen 3/6/1997
K. 49-1005/3 Verslag namens de commissie 19/6/1997
K. 49-1005/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/6/1997
K. 49-1005/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/6/1997
1-691/1 1-691/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/6/1997
1-691/2 1-691/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/10/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/4/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1005/1
19/6/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-1005/4
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6243
26/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6273-6274
26/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+93/-0/o43)
Handelingen, p. 6274
Doc. K. 49-1005/5
26/6/1997   Aanneming na amendering
27/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-691/1 1-691/1 (PDF)
12/7/1997   Opschorting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
7/10/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-691/2 1-691/2 (PDF)
7/10/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/10/1997   Bekrachtiging en afkondiging
2/12/1997   Bekendmaking (32080-32081)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/6/1997, 26/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/6/1997 15 6/10/1997
Opschorting termijn Evocatietermijn 28/6/1997 1
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/6/1997 0 6/10/1997
Hervatting termijn Evocatietermijn 28/6/1997 1 6/10/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/10/1997 2/12/1997 , blz 32080-32081

Kruispuntbank van de wetgeving