S. 1-690 Dossierfiche K. 49-1022

Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen
Regering J.-L. Dehaene II  

mobiliteit van arbeidskrachten
werkgelegenheidsbeleid
onderzoeksbeleid
wetenschappelijk beroep
onderzoeker
universiteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1022/1 Wetsontwerp 30/4/1997
K. 49-1022/2 Erratum 4/6/1997
K. 49-1022/3 Verslag namens de commissie 18/6/1997
K. 49-1022/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/6/1997
1-690/1 1-690/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/6/1997
1-690/2 1-690/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/1997
1-690/3 1-690/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/1997
1-690/4 1-690/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/4/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1022/1
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6243-6244
26/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o5)
Handelingen, p. 6273
Doc. K. 49-1022/4
26/6/1997   Aanneming zonder amendering
27/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-690/1 1-690/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
10/7/1997   Uitoefening evocatierecht
10/7/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
Doc. 1-690/4 1-690/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/1997   Verzending naar commissie
15/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
15/7/1997   Bespreking
15/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
15/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
16/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-690/2 1-690/2 (PDF)
16/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-690/3 1-690/3 (PDF)
17/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/1997   Bekendmaking (20076)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/6/1997, 26/6/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 17/7/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/7/1997, 16/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/6/1997 15 6/10/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 112
Onderzoekstermijn (S1) 11/7/1997 60 15/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/1997 6/8/1997, blz 20076