S. 1-689 Dossierfiche K. 49-989

Wetsontwerp houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel met uitzondering van Boek I, Titel VIII en IX, van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting, van de geco÷rdineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk akkoord en van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij
Regering J.-L. Dehaene II  

handelsrecht
faillissement
binnenvaart
zeevisserij
tuchtprocedure
akkoordprocedure
beroep in de binnenscheepvaart
taalgebruik
wetboek
koopvaardijvloot
Handelswetboek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-989/1 Wetsontwerp 27/3/1997
K. 49-989/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/6/1997
1-689/1 1-689/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/6/1997
1-689/2 1-689/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 7/10/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/3/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-989/1
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6236
26/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o0)
Handelingen, p. 6273
Doc. K. 49-989/2
26/6/1997   Aanneming zonder amendering
27/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-689/1 1-689/1 (PDF)
12/7/1997   Opschorting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
7/10/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-689/2 1-689/2 (PDF)
7/10/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/10/1997   Bekrachtiging en afkondiging
27/11/1997   Bekendmaking (31489-31575)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/6/1997, 26/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/6/1997 15 6/10/1997
Opschorting termijn Evocatietermijn 28/6/1997 1
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/6/1997 0 6/10/1997
Hervatting termijn Evocatietermijn 28/6/1997 1 6/10/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/10/1997 27/11/1997 , blz 31489-31575

Kruispuntbank van de wetgeving