S. 1-679 Dossierfiche K. 49-1603

Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra
Philippe Charlier    Sabine de Bethune    Francis Poty    Lydia Maximus    Martine Dardenne    Hubert Chantraine   

voorkoming van ziekten
bescherming van de consument
kanker
volksgezondheid
haar- en schoonheidsverzorging
huidziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-679/1 1-679/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1997
1-679/2 1-679/2 (PDF) Amendementen 18/2/1998
1-679/3 1-679/3 (PDF) Amendementen 1/4/1998
1-679/4 1-679/4 (PDF) Amendementen 5/5/1998
1-679/5 1-679/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/1998
1-679/6 1-679/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/5/1998
1-679/7 1-679/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/6/1998
K. 49-1603/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/6/1998
K. 49-1603/2 Amendementen 28/10/1998
K. 49-1603/3 Amendementen 1/12/1998
K. 49-1603/4 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1603/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-679/1 1-679/1 (PDF)
10/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
10/7/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-679/7 1-679/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/1997   Verzending naar commissie
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Bespreking
18/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-679/2 1-679/2 (PDF)
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Hoorzitting vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties des représentants d'organisations de santé
3/3/1998   Hoorzitting vertegenwoordigers van de sector des représentants du secteur
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Hoorzitting prof. H. Roelandts, dienst Dermatologie van het Universitair Ziekenhuis te Leuven
25/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Bespreking
1/4/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-679/3 1-679/3 (PDF)
1/4/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-679/3 1-679/3 (PDF)
1/4/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-679/3 1-679/3 (PDF)
1/4/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-679/3 1-679/3 (PDF)
1/4/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-679/3 1-679/3 (PDF)
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   vergadering afgelast
29/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1998   Bespreking
30/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/4/1998   Bespreking
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-679/4 1-679/4 (PDF)
5/5/1998   Bespreking
5/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
5/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
28/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-679/6 1-679/6 (PDF)
28/5/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-679/5 1-679/5 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
12/6/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1603/1
16/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 293, p. 10509-10510
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 1603, p. 10627
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+73/-19/o34)
Handelingen nr 296, p. 10627
Doc. K. 49-1603/5
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
3/12/1998   Opschorting termijn
convocatie POC
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/38 1-82/38 (PDF)
10/12/1998   Hervatting termijn
17/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/1999   Bekendmaking (5139-5141)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 8/10/1997, 19/11/1997, 3/3/1998, 25/3/1998, 1/4/1998, 29/4/1998, 30/4/1998, 5/5/1998, 28/5/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 16/12/1998, 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 13/6/1998 105 8/1/1999
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 13/6/1998 60 30/10/1998
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 13/6/1998 21
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 13/6/1998 21 15/1/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/6/1998 21 15/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/1/1999 20/2/1999, blz 5139-5141