S. 1-674 Dossierfiche K. 49-619

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen
Hugo Van Dienderen   Olivier Deleuze   Jef Tavernier   Maurice Didden   Jacques Lefèvre   Lucien Suykens   Annemie Van de Casteele  

belasting van natuurlijke personen
pendel
tweewielig voertuig
vrijstelling van belasting
fiscale stimulans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-619/1 Wetsvoorstel 17/6/1996
K. 49-619/2 Amendement 13/5/1997
K. 49-619/3 Amendement 22/5/1997
K. 49-619/4 Verslag namens de commissie 6/6/1997
K. 49-619/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/6/1997
K. 49-619/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/6/1997
K. 49-619/7 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 12/6/1997
K. 49-619/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/6/1997
1-674/1 1-674/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/6/1997
1-674/2 1-674/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 5/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/6/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-619/1
27/6/1996   Inoverwegingneming
11/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6026-6030
12/6/1997   Artikelen aangenomen in plenaire vergadering
Handelingen, p. 6069-6070
Doc. K. 49-619/7
18/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen, p. 6143
Doc. K. 49-619/8
18/6/1997   Aanneming na amendering
19/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-674/1 1-674/1 (PDF)
7/7/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-674/2 1-674/2 (PDF)
7/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
5/11/1997   Bekendmaking (29361)
24/6/1998   Erratum (20489)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/6/1997, 18/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 20/6/1997 15 4/7/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/6/1997 0 4/7/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/8/1997 5/11/1997 , blz 29361
Errata
Op 24/6/1998 , blz 20489

Kruispuntbank van de wetgeving