S. 1-673 Dossierfiche K. 49-602

Wetsontwerp tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Florenville
Josy Arens  

gemeente
stad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-602/1 Wetsvoorstel 3/6/1996
K. 49-602/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/6/1997
1-673/1 1-673/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/6/1997
1-673/2 1-673/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/6/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-602/1
13/6/1997   Inoverwegingneming
18/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6120
19/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Handelingen, p. 6148
Doc. K. 49-602/2
19/6/1997   Aanneming zonder amendering
19/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-673/1 1-673/1 (PDF)
7/7/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-673/2 1-673/2 (PDF)
7/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/9/1997   Bekrachtiging en afkondiging
16/10/1997   Bekendmaking (27388)
23/12/1997   Erratum (34536) Doc. K. 49-602/1
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/6/1997, 19/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 20/6/1997 15 4/7/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/6/1997 0 4/7/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/9/1997 16/10/1997 , blz 27388
Errata
Op 23/12/1997 , blz 34536

Kruispuntbank van de wetgeving