S. 1-669 Dossierfiche K. 49-984

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
Regering J.-L. Dehaene II  

farmaceutisch product
volksgezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-984/1 Wetsontwerp 26/3/1997
K. 49-984/2 Amendementen 29/4/1997
K. 49-984/3 Amendement 16/5/1997
K. 49-984/5 Tekst aangenomen door de commissie 3/6/1997
K. 49-984/4 Verslag namens de commissie 4/6/1997
K. 49-984/6 Addendum 11/6/1997
K. 49-984/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/6/1997
1-669/1 1-669/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/6/1997
1-669/2 1-669/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/3/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-984/1
11/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6030
11/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+110/-0/o22)
Handelingen, p. 6070
Doc. K. 49-984/7
11/6/1997   Aanneming na amendering
13/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-669/1 1-669/1 (PDF)
1/7/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-669/2 1-669/2 (PDF)
1/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
25/12/1997   Bekendmaking (34766-34767)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/6/1997 15 30/6/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/6/1997 0 30/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/1997 25/12/1997 , blz 34766-34767

Kruispuntbank van de wetgeving