S. 1-666 Dossierfiche K. 49-1076

Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XVIe COSAC), Den Haag 9 en 10 juni 1997
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
West-Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
COSAC
derde fase van de EMU
intergouvernementele conferentie (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-666/1 1-666/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 13/6/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
13/6/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-666/1 1-666/1 (PDF)
13/6/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving