S. 1-665 Dossierfiche K. 49-1322

Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek SloveniŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII, en XIII, met de Protocollen 1 tot 6, en met de Slotakte, ondertekend te Luxemburg op 10 juni 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

associatieovereenkomst (EU)
SloveniŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-665/1 1-665/1 (PDF) Wetsontwerp 10/6/1997
1-665/2 1-665/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1997
1-665/3 1-665/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1997
K. 49-1322/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/6/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-665/1 1-665/1 (PDF)
10/6/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
4/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/6/1997   Verzending naar commissie
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
16/10/1997   Bespreking
16/10/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
16/10/1997   Beslissing schriftelijk verslag
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Uitgesteld
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-665/2 1-665/2 (PDF)
3/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-665/3 1-665/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1322/1
18/12/1997   Bespreking
(Handelingen nr. 209, p. 7427-7428)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o13)
(Handelingen nr. 209, p. 7443-7444)
18/12/1997   Aanneming zonder amendering
18/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/10/1999   Bekendmaking (37641-37896)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 4/12/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/10/1997, 3/12/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 18/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/1998 7/10/1999 , blz 37641-37896

Kruispuntbank van de wetgeving