S. 1-664 Dossierfiche K. 49-975

Wetsontwerp tot wijziging van boek III van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
Hunfred Schoeters   Rudy Demotte   Josy Arens   Maurice Didden  

verpakkingsproduct
milieuheffing
handelsnorm
verdelgingsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-975/1 Wetsvoorstel 24/3/1997
K. 49-975/2 Verslag namens de commissie 23/5/1997
K. 49-975/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/5/1997
1-664/1 1-664/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/6/1997
1-664/2 1-664/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/3/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-975/1
18/4/1997   Inoverwegingneming
22/4/1997   Urgentieverzoek
Handelingen, p. 5471
29/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5855-5856
5/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-0/o43)
Handelingen, p. 5974
Doc. K. 49-975/3
5/6/1997   Aanneming zonder amendering
6/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-664/1 1-664/1 (PDF)
24/6/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-664/2 1-664/2 (PDF)
24/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
22/11/1997   Bekendmaking (31046-31047)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/5/1997, 5/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 7/6/1997 15 23/6/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/6/1997 0 23/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/7/1997 22/11/1997 , blz 31046-31047

Kruispuntbank van de wetgeving