S. 1-661 Dossierfiche K. 49-695

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische co÷peratie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd
Regering J.-L. Dehaene II  

overheidsapparaat
ontwikkelingshulp
ontwikkelingshelper

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-695/1 Wetsontwerp 2/10/1996
K. 49-695/2 Verslag namens de commissie 30/5/1997
K. 49-695/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/6/1997
1-661/1 1-661/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/6/1997
1-661/2 1-661/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 24/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/10/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-695/1
4/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5922
5/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 5973
Doc. K. 49-695/3
5/6/1997   Aanneming zonder amendering
6/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-661/1 1-661/1 (PDF)
24/6/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-661/2 1-661/2 (PDF)
24/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
27/8/1997   Bekendmaking (21837)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 5/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 7/6/1997 15 23/6/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/6/1997 0 23/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/7/1997 27/8/1997 , blz 21837

Kruispuntbank van de wetgeving