S. 1-659 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Ludwig Caluwť   

illegale migratie
politiek asiel
humanitaire hulp
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-659/1 1-659/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/6/1997
1-659/2 1-659/2 (PDF) Amendement 10/11/1998
1-659/3 1-659/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-659/1 1-659/1 (PDF)
12/6/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
19/6/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/6/1997   Verzending naar commissie
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
10/11/1998   Bespreking
10/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-659/2 1-659/2 (PDF)
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van wetsvoorstel nr. 1-648 vervalt het wetsvoorstel
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-659/3 1-659/3 (PDF)
17/12/1998   Einde behandeling
17/12/1998   Zonder voorwerp
Door aanneming S 1 - 648
17/12/1998   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 17/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/2/1998, 10/11/1998, 8/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving