S. 1-658 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten
Sabine de Bethune    Lydia Maximus    MichŤle Bribosia-Picard    Erika Thijs    Hugo Vandenberghe   

gelijke behandeling van man en vrouw
commerciŽle rechtspraak
rechter
niet-beroepsmagistraat
meewerkende echtgenoot

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-658/1 1-658/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-658/1 1-658/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/7/1997   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/7/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving