S. 1-653 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen
Roger Lallemand    Philippe Mahoux    Henri Mouton    Robert Hotyat   

stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
nationaliteit
EU-onderdaan
verkiesbaarheid
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-653/1 1-653/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-653/1 1-653/1 (PDF)
10/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
10/7/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
10/7/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving