S. 1-647 Dossierfiche K. 49-862

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Alfons Borginon   Marcel Bartholomeeussen   Marc Van den Abeelen   Hugo Van Dienderen   Suzette Verhoeven  

vennootschapsbelasting
haveninstallatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-862/1 Wetsvoorstel 6/1/1997
K. 49-862/2 Amendementen 22/4/1997
K. 49-862/3 Verslag namens de commissie 15/5/1997
K. 49-862/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/5/1997
K. 49-862/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/5/1997
K. 49-862/6 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 22/5/1997
K. 49-862/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/5/1997
1-647/1 1-647/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/5/1997
1-647/2 1-647/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/1/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-862/1
16/1/1997   Inoverwegingneming
22/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5817-5818
22/5/1997   Artikelen aangenomen in plenaire vergadering
Handelingen, p. 5824-5825
Doc. K. 49-862/6
29/5/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+130/-1/o1)
Handelingen, p. 5861
Doc. K. 49-862/7
29/5/1997   Aanneming na amendering
30/5/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-647/1 1-647/1 (PDF)
17/6/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-647/2 1-647/2 (PDF)
17/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
23/10/1997   Bekendmaking (28166)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/5/1997, 29/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 31/5/1997 15 16/6/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 31/5/1997 0 16/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/7/1997 23/10/1997 , blz 28166

Kruispuntbank van de wetgeving