S. 1-646 Dossierfiche K. 49-630

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, §1, 2°, b bis) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Paul Breyne   Dirk Pieters   Hubert Brouns   Frans Cauwenberghs   Maurice Didden   Luc Goutry   Jan Lenssens   Jozef Van Eetvelt  

grondbelasting
verhuur van onroerend goed
huisvesting
organisatie zonder winstoogmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-630/1 Wetsvoorstel 26/6/1996
K. 49-630/2 Amendement 6/5/1997
K. 49-630/3 Amendement 22/5/1997
K. 49-630/4 Verslag namens de commissie 26/5/1997
K. 49-630/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/5/1997
K. 49-630/6 Addendum 28/5/1997
K. 49-630/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/5/1997
1-646/1 1-646/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/5/1997
1-646/2 1-646/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 17/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/6/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-630/1
15/7/1996   Inoverwegingneming
29/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5855
29/5/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen, p. 5864
Doc. K. 49-630/7
29/5/1997   Aanneming na amendering
30/5/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-646/1 1-646/1 (PDF)
17/6/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-646/2 1-646/2 (PDF)
17/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
23/10/1997   Bekendmaking (28165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 31/5/1997 15 16/6/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 31/5/1997 0 16/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/7/1997 23/10/1997 , blz 28165

Kruispuntbank van de wetgeving