S. 1-644 Dossierfiche K. 49-1054

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari 1997)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

economische convergentie
participatie van de werknemers
textielproduct
prostitutie
xenofobie
veiligheid van het vervoer
Europese Commissie
hogedrukapparatuur
mensenhandel
derde fase van de EMU
richtlijn (EU)
invoer
racisme
winstdeling voor werknemers
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-644/1 1-644/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/5/1997
K. 49-1054/2 Conclusies voorgelegd aan plenaire vergadering 18/6/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
27/5/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-644/1 1-644/1 (PDF)
12/6/1997   Bespreking en aanneming conclusies in de Kamer
Handelingen, p. 6057-6058
Doc. K. 49-1054/2
12/6/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving