S. 1-643 Dossierfiche                  

Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat
Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Hugo Coveliers    Andrť Bourgeois    Bea Cantillon   

wetgevende procedure
Eerste Kamer
wetgeving
rechtszekerheidsbeginsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-643/1 1-643/1 (PDF) Voorstel 20/5/1997
1-643/2 1-643/2 (PDF) Amendement 28/10/1998
1-643/3 1-643/3 (PDF) Amendementen 10/11/1998
1-643/4 1-643/4 (PDF) Amendementen 20/11/1998
1-643/5 1-643/5 (PDF) Amendementen 3/12/1998
1-643/6 1-643/6 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/1999
1-643/7 1-643/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/1/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
20/5/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-643/1 1-643/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/5/1997   Verzending naar commissie
29/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
29/1/1998   Bespreking
19/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1998   Hoorzitting - de heer Marnix Van Damme, staatsraad, Voorzitter van de Commissie belast met het formuleren van opmerkingen bij het ontwerp van handleiding bij de wetgevingstechniek en het finaliseren d
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Uitgesteld
7/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel
15/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
28/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-643/2 1-643/2 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Niet behandeld
10/11/1998   Amendement: Am. 2
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 3
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 4
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 5
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 6
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 7
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 8
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/3 1-643/3 (PDF)
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Bespreking
20/11/1998   Amendement: Am. 9
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/4 1-643/4 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 10
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/4 1-643/4 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 11
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/4 1-643/4 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 12
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/4 1-643/4 (PDF)
20/11/1998   Amendement: Am. 13
subamendement op amendement nr. 1
Doc. 1-643/4 1-643/4 (PDF)
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-643/5 1-643/5 (PDF)
3/12/1998   Amendement: Am. 15
subamendement op amendement nr. 14
Doc. 1-643/5 1-643/5 (PDF)
3/12/1998   Amendement: Am. 16
subamendement op amendement nr. 14
Doc. 1-643/5 1-643/5 (PDF)
3/12/1998   Bespreking
3/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
3/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
14/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-643/7 1-643/7 (PDF)
14/1/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-643/6 1-643/6 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
20/1/1999   Algemene bespreking
21/1/1999   Stemming in plenaire vergadering
61/0/0
21/1/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/1/1998, 19/2/1998, 7/10/1998, 15/10/1998, 22/10/1998, 20/11/1998, 3/12/1998, 14/1/1999

Kruispuntbank van de wetgeving