S. 1-642 Dossierfiche K. 49-1145

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 22 december 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

EVA
zetel van de instelling
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-642/1 1-642/1 (PDF) Wetsontwerp 28/5/1997
1-642/2 1-642/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-642/3 1-642/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
K. 49-1145/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
K. 49-1145/2 Verslag namens de commissie 19/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/5/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-642/1 1-642/1 (PDF)
28/5/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
28/5/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-642/2 1-642/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-642/3 1-642/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1145/1
13/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7564-7565
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-0/o1)
Handelingen, p. 7672
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
15/1/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/10/1999   Bekendmaking (39683-39688)
15/9/2000   Erratum (31346)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 3/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/1998 21/10/1999 , blz 39683-39688
Errata
Op 15/9/2000 , blz 31346

Kruispuntbank van de wetgeving