S. 1-640 Dossierfiche K. 49-217

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren
Myriam Vanlerberghe   Rony Cuyt  

belastingfraude
belasting van natuurlijke personen
ziekteverzekering
dokter
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-217/1 Wetsvoorstel 8/11/1995
K. 49-217/2 Verslag namens de commissie 16/5/1997
K. 49-217/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/5/1997
1-640/1 1-640/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/5/1997
1-640/2 1-640/2 (PDF) Amendementen 18/6/1997
1-640/3 1-640/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/10/1997
1-640/4 1-640/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/10/1997
1-640/5 1-640/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/10/1997
K. 49-217/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 17/10/1997
K. 49-217/5 Verslag namens de commissie 13/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/11/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-217/1
16/5/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-217/2
20/5/1997   Bespreking
22/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-217/3
22/5/1997   Aanneming zonder amendering
23/5/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-640/1 1-640/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
9/6/1997   Uitoefening evocatierecht
9/6/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/10/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/10/1997   Algemene bespreking Hand. 1-133 Hand. 1-133 (PDF)
16/10/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-133 Hand. 1-133 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/6/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Bock
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-640/2 1-640/2 (PDF)
18/6/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-640/2 1-640/2 (PDF)
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Inleidende uiteenzetting
8/10/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-640/3 1-640/3 (PDF)
8/10/1997   Vertrouwen rapporteur
8/10/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-640/4 1-640/4 (PDF)
12/7/1997   Opschorting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
16/10/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-217/4
27/11/1997   Bespreking
27/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur
27/11/1997   Aanneming zonder amendering
27/11/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/1998   Bekendmaking (1621-1622)
24/6/1998   Erratum (20489)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/5/1997, 22/5/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 16/10/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 8/10/1997
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 27/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 24/5/1997 15 9/6/1997
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin nr. 101
Onderzoekstermijn (S1) 10/6/1997 60 12/11/1997
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 10/6/1997 28 12/11/1997
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 10/6/1997 28
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/12/1997 23/1/1998 , blz 1621-1622
Errata
Op 24/6/1998 , blz 20489

Kruispuntbank van de wetgeving