S. 1-635 Dossierfiche K. 49-1140

Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek ArmeniŽ, anderzijds, de Bijlagen I, II, III en IV, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

ArmeniŽ
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-635/1 1-635/1 (PDF) Wetsontwerp 22/5/1997
1-635/2 1-635/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-635/3 1-635/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
K. 49-1140/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
K. 49-1140/2 Verslag namens de commissie 3/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/5/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-635/1 1-635/1 (PDF)
22/5/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
22/5/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-635/2 1-635/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-635/3 1-635/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1140/1
12/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6914
13/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+142/-0/o1)
Handelingen, p. 6967
13/11/1997   Aanneming zonder amendering
13/11/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/1998   Bekrachtiging en afkondiging
2/12/1999   Bekendmaking (44891-44928)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 3/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 12/11/1997, 13/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/1998 2/12/1999 , blz 44891-44928

Kruispuntbank van de wetgeving