S. 1-633 Dossierfiche K. 49-860

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
Regering J.-L. Dehaene II  

gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-860/1 Wetsontwerp 20/12/1996
K. 49-860/2 Amendement 19/3/1997
K. 49-860/3 Verslag namens de commissie 24/4/1997
K. 49-860/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/4/1997
1-633/1 1-633/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/5/1997
1-633/2 1-633/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-860/1
24/4/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-860/4
15/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5762-5766
15/5/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-13/o35)
Handelingen, p. 5768
15/5/1997   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/5/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-633/1 1-633/1 (PDF)
16/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
3/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3349-3351
Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o5)
Handelingen, p. 3390
Hand. 1-128 Hand. 1-128 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/5/1997   Verzending naar commissie
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
1/7/1997   Bespreking
1/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-633/2 1-633/2 (PDF)
1/7/1997   Vertrouwen rapporteur
10/7/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/1997   Bekendmaking (19627)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/5/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/7/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 1/7/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/1997 31/7/1997, blz 19627

Kruispuntbank van de wetgeving