S. 1-630 Dossierfiche                  

Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

samenwerkingsovereenkomst (EU)
Belarus
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-630/1 1-630/1 (PDF) Wetsontwerp 13/5/1997
1-630/2 1-630/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-630/3 1-630/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/5/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-630/1 1-630/1 (PDF)
13/5/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Aanneming van de artikelen
17/7/1997   Herverzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
13/5/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-630/2 1-630/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-630/3 1-630/3 (PDF)
17/7/1997   Herverzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 3/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving