S. 1-622 Dossierfiche K. 49-458

Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Paul Tant   Patrick Dewael   Claude Eerdekens   Frank Vandenbroucke   Didier Reynders   Jacques Lefèvre   Olivier Deleuze   Gerolf Annemans   Annemie Van de Casteele  

politieke moraal
mandaat
minister
financieel belang van de leden
rijkdom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-458/1 Voorstel van bijzondere wet 1/3/1996
K. 49-458/2 Advies van de Raad van State 29/5/1996
K. 49-458/3 Amendementen 5/3/1997
K. 49-458/4 Amendementen 18/3/1997
K. 49-458/5 Amendementen 26/3/1997
K. 49-458/6 Verslag namens de commissie 23/4/1997
K. 49-458/7 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/1997
1-622/1 1-622/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/4/1997
1-622/2 1-622/2 (PDF) Amendementen 5/6/1997
1-622/3 1-622/3 (PDF) Advies van de Raad van State 15/10/1997
1-622/4 1-622/4 (PDF) Amendementen 4/11/1997
1-622/5 1-622/5 (PDF) Amendementen 6/11/1997
1-622/6 1-622/6 (PDF) Amendement 4/12/1997
1-622/7 1-622/7 (PDF) Amendementen 8/1/1998
1-622/8 1-622/8 (PDF) Advies van de Raad van State 12/2/1998
1-622/9 1-622/9 (PDF) Amendementen 19/3/1998
1-622/10 1-622/10 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/1998
1-622/11 1-622/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/1998
1-622/12 1-622/12 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/6/1998
K. 49-458/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/6/1998
K. 49-458/9 Amendementen 30/6/1998
K. 49-458/10 Amendementen 1/7/1998
K. 49-458/11 Verslag namens de commissie 28/4/1999
K. 49-458/12 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 28/4/1999
1-622/13 1-622/13 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 29/4/1999
K. 49-458/13 Aanvullend verslag 29/4/1999
K. 49-458/14 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
K. 49-458/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/3/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-458/1
23/4/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-458/7
29/4/1997   Bespreking
30/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd
30/4/1997   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-622/1 1-622/1 (PDF)
30/4/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/1997   Externe adviesaanvraag: Raad van State
gevraagd tegen eind september 97
15/10/1997   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-622/3 1-622/3 (PDF)
9/1/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
12/2/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-622/8 1-622/8 (PDF)
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-622/12 1-622/12 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-622/12 1-622/12 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-622/12 1-622/12 (PDF)
11/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-195 Hand. 1-195 (PDF)
11/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-195 Hand. 1-195 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/4/1997   Verzending naar commissie
15/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry, Guy Moens
15/5/1997   Bespreking
22/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1997   Hoorzitting Een delegatie van het Rekenhof / Une délégation de la Cour des comptes : - de h./M. J. Van de Velde, Eerste Voorzitter/Premier Président - de h./M. W. Dumazy, Voorzitter/Président - de
5/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1997   Bespreking
5/6/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-622/2 1-622/2 (PDF)
5/6/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-622/2 1-622/2 (PDF)
5/6/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-622/2 1-622/2 (PDF)
5/6/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-622/2 1-622/2 (PDF)
5/6/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-622/2 1-622/2 (PDF)
5/6/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-622/2 1-622/2 (PDF)
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Bespreking
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Bespreking
9/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
9/10/1997   Bespreking
4/11/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
4/11/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-622/4 1-622/4 (PDF)
6/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/11/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-622/5 1-622/5 (PDF)
6/11/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-622/5 1-622/5 (PDF)
6/11/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-622/5 1-622/5 (PDF)
6/11/1997   Artikelsgewijze bespreking
4/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/12/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-622/6 1-622/6 (PDF)
4/12/1997   Bespreking
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Bespreking
8/1/1998   Commissie wenst extern advies: Raad van State
De commissie wenst dat het advies van de Raad van State wordt ingewonnen
8/1/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-622/7 1-622/7 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-622/7 1-622/7 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-622/9 1-622/9 (PDF)
19/3/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-622/9 1-622/9 (PDF)
19/3/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-622/9 1-622/9 (PDF)
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Artikelsgewijze bespreking
19/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
19/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
26/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-622/11 1-622/11 (PDF)
26/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-622/10 1-622/10 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
11/6/1998   Overzending aan Kamer
28/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 342, p. 12015
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12062-12063
29/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+131/-0/o9)
Handelingen nr 343, p. 12085
Doc. K. 49-458/15
29/4/1999   Aanneming na amendering
  [S4] Behandeling door Senaat
29/4/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-622/13 1-622/13 (PDF)
29/4/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry, Guy Moens
29/4/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-290/1
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 29/4/1997, 30/4/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 11/6/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 15/5/1997, 22/5/1997, 5/6/1997, 12/6/1997, 3/7/1997, 9/10/1997, 6/11/1997, 4/12/1997, 8/1/1998, 19/3/1998, 26/3/1998
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 28/4/1999, 29/4/1999
[S4] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving